Klämdag - Ordinarie förskola är stängd

Datum:
Tid:
Plats: Förskolan Gunnebo

Med klämdag menas en vardag som infaller mellan två helgdagar eller mellan en helgdag och en lördag.

Om ditt barn behöver omsorg denna dagar kommer någon förskola i vårt område att vara öppen med vikarier för de barn vars vårdnadshavare anmält omsorgsbehovet i tid.

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg på klämdagen ska du meddela detta senast tre veckor innan aktuellt datum via E-mejl till den enskilda förskolan.

Har ni behov av omsorg alla APT-dagar, planeringsdagar och klämdagar denna termin går det bra att anmäla det vid terminsstarten.

gunneboforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2022