Vår förskola

Fasaden på förskolan. Foto: Claudia Fried

I den nya stadsdelen Vega ligger förskolan Gunnebo som tillhör Norra Handens förskoleområde.

Gunnebo består av två arbetslag, ett för de äldre barnen och ett för de yngre barnen.

På våra förskolor i Norra Handen arbetar vi i stora arbetslag vilket gör att barn och pedagoger fördelar sig utefter dagens behov och det som personalen vill erbjuda barnen.

Vår verksamhet ska präglas i demokrati och solidaritet och barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023