Organisation och ledning

Barn leker i en ring. Foto: Mostphotos

Förskolan Gunnebo tillhör Norra Handens kommunala förskolor och pedagogisk omsorg tillsammans med förskolan Aspen, förskolan Alprosen, förskolan Hasseln, förskolan Nakterhus, förskolan Syrenen samt Nattugglan som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid.

På våra förskolor i Norra Handen arbetar vi i stora arbetslag vilket gör att barn och pedagoger fördelar sig utefter dagens behov och i de lärmiljöer som erbjuds barnen.

Vår verksamhet ska präglas i demokrati och solidaritet och barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära.

Hos oss är det vikltigt att all personal känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori.

Förskollärarna på förskolan har det övergripande ansvaret i arbetslaget och ska leda och fördela arbetet så att alla barn får det de har rätt till.

Men vi ser att det är vi som gör jobbet tillsammans!

Senast uppdaterad: 28 september 2022